JZU DOM ZDRAVLJA
Derventa
5. Decembar 2020., 18:19
Uglavnom oblačno.
Uglavnom oblačno.
11°C
 

 DomZdravlja1-00

 Direktor JZU Dom zdravlja Derventa Prim. dr Mirko Šaran spec.ginekolog i akušer.
tel/faks: +387 (0)53 333-299 e-mail:  [email protected]
telefon sekretarice direktora +387 (0)53 331-023


  

DomZdravlja-89

 Pomoćnik direktora Doma zdravlja i rukovodilac Službe za finanisije, knjigovodstvo i računovodstvo
Slobodan Vidojević dipl.ekonomista
tel.053 331-533 i mob. 066 278-299, e-mail [email protected]


 

web2 

Rukovodilac Službe za pravne, kadrovske i administrativne poslove, Dragan Vranješ, dipl. pravnik
tel. 053 331-553 i mob. 065 319-031 e-mail [email protected]


 

DomZdravlja-108

 Glavni medicinski tehničar Doma zdravlja, Biljana Radišković, viša medicinska sestra
tel. 053 331-023 lok.111 i mob. 065 377-219 e-mail [email protected]

 


 

 web1

Služba za uvođenje, praćenje i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga,
rukovodilac službe dr Milena Bjegović-Đujić specijalista epidemiolog,
tel. 053 331-023 lok. 112 i mob. 065 080-679 e-mail [email protected]


 

Organizaciona struktura JZU Doma zdravlja Derventa

organaogram