JZU DOM ZDRAVLJA
Derventa
3. Decembar 2020., 23:18
Oblačno.
Oblačno.
3°C
 

Služba za RTG dijagnostiku

Dom-Zdravlja0101

Rukovodilac, Živković dr Biljana, spec. radiologije
telefon 053 331-023 lok.109

RTG Dijagnostika


 Odgovorni medicnski tehničar: Zelenika Zijada, viša medicinska sestra / telefon: 053 331-023 lok. 109

Referent zaštite od izvora jonizirajućeg i nejonizirajućeg zračenja, Petrić Mirko dipl.ing.med. radiologije


 

Služba za radiološku i ultrazvučnu  dijagnostiku ima svoje mjesto u zbrinjavanju pacijenata, i to kako u otkrivanju bolesti tako i u praćenju toka bolesti hroničnih bolesnika.
RTG i UZV dijagnostike Doma zdravlja Derventa od opreme posjeduje aparat za standardne radiografIje Toshiba, aparat za mamografije Mammomat Siemens 3000 (2008 god.) kao i aparat za ultrazvučnu dijagnostiku Esaote MayLab 50.

Od druge polovine oktobra služba za RTG i UZV je digitalizirana i posjeduje iCR3600m

U okviru Službe se provode sledeće dijagnostičke procedure:

  • standardne radiografije
  • mamografije
  • ultrazvuk
  • pojedinačno snimanje zuba

Služba za RTG i UZV dijagnostiku ima licencu za obavljanje djelatnosti posjedovanja i korištenja izvora jonizujućih zračenja u specifičnim djelatnostima: dijagnostička i interventna radiologija, kao i stomatološka rendgenologija.

Licencu broj. 1-115-168/12 izdala je Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH i važi od 18.7.2012.g.

DomZdravlja-32 DomZdravlja-34 DomZdravlja-36