JZU DOM ZDRAVLJA
Derventa
5. Decembar 2020., 19:08
Oblačno.
Oblačno.
10°C
 

certifikat_dz_derventa_01wcertifikat_dz_derventa_02wcertifikat_dz_derventa_03w

URUČEN SERTIFIKAT DOMU ZDRAVLJA DERVENTA

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, dr Dragan Bogdanić uručio je 26.11.2013.godine, direktoru Doma zdravlja Derventa, dr Mirku Šaranu Rješenje o sertifikaciji ove ustanove. Rješenjem Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, na prijedlog Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite (ASKVA), potvrđeno je da su u Domu zdravlja Derventa ispunjeni svi propisani standardi sigurnosti u procesu pružanja zdravstvene zaštite.

„Da je Dom zdravlja Derventa jedan od lidera po kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite na prostorima Srpske sada je i zvanično potvrđeno Rješenjem o sertifikaciji koje smo danas určili doktoru Šaranu. Ovo Rješenje potvrda je da su, zalaganjem ne samo rukovodstva ove ustanove, nego i svih zaposlenih, ispunjeni svi standardi sigurnosti u procesu pružanja zdravstvene zaštite. Želim da čestitam svima njima, ali i građanima Derventa koji su sertifikacijom Doma zdravlja dobili još kvalitetniju zdravstvenu zaštitu“, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite dr Dragan Bogdanić.

„Zadovoljan pacijent primarni je cilj rada svih zaposlenih u našoj ustanovi. Primjenom savremenih dostignuća medicine i standarda zdravstvenih usluga, uz neprekidno unapređenje kvaliteta našeg rada, težimo da zadovoljimo sadašnje i buduće zdravstvene potrebe, zahtjeve i očekivanja korisnika naših usluga i da tako postanemo ustanova koja služi za primjer drugima. Završetkom procesa sertifikacije u našem Domu zdravlja je uspostavljen uređen sistem funkcionisanja koji unapređuje proces rada ustanove, što će najviše uticati na smanjenje određenih troškova, poboljšanje kvaliteta pruženih usluga i zadovoljstvo pacijenata“, rekao je dr Mirko Šaran, direktor Doma zdravlja Derventa.

Radeći na ispunjavanju propisanih sertifikacionih standarda u Domu zdravlja Derventa doneseno je i stavljeno u primjenu niz procedura i uputstava koji definišu funkcionisanje specifičnih segmenata organizacije rada Doma zdravlja i odnose se na upravljanje dokumentima sistema menadžmenta, upravljanje medicinskom dokumentacijom i upravljanje zapisima. Takođe, definisani su procesi upravljanja ljudskim resursima, obuke zaposlenih, kao i proces planiranja. U septembru 2013. godine završeno je vanjsko ocjenjivanje ustanove od strane ocjenjivača ASKVA-e.

Sertifikacija zdravstvenih ustanova sprovodi se sa ciljem uspostavljanja sistema rada koji omogućava sigurnost pacijenata i osoblja, većeg povjerenja korisnika u sistem zdravstvene zaštite, stalnog unapređenja procesa rada i stvaranja jednakih ili približnih uslova za pružanje zdravstvenih usluga u cijelom sistemu zdravstvene zaštite Republike Srpske. To je propisan postupak kojim se ocjenjuje i potvrđuje da zdravstvena ustanova zadovoljava unaprijed definisane i objavljene standarde sigurnosti u procesu pružanja zdravstvene zaštite. U sistem zdravstvene zaštite Republike Srpske uvedena je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 2009.godine, kao nov pristup sa fokusom na sigurnost za sve učesnike u procesu pružanja zdravstene zaštite.

Uručenje sertifikata je upriličeno u prostorijama Doma zdravlja Derventa kome su pored zaposlenih radnika prisustvovali Načelnik opštine Derventa Milorad Simić sa saradnicima, direktor ASKVA-e dr Siniša Stević, savjetnik direktora Fonda zdravstvenog osiguranja dr Branislav Lolić, Načelnik Centra za zdravstveni menadžment doc. dr Severin Rakić te mnogobrojni direktori zdravstvenih ustanova iz regiona.

 

 fami

 

Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes) ima za cilj unapređenje zdravstvenih ishoda u Bosni i Hercegovini povećanjem kvaliteta i pristupa uslugama medicinskih sestara i tehničara, posebno za ugrožene grupe stanovništva.

ProSes djeluje u cijeloj Bosni i Hercegovini, u oba entiteta i u Brčko distriktu, a prva faza projekta obuhvata period od 2012 do septembra 2016. godine. Projekatje razvio i sprovodi konzorcij sačinjen od bosanskohercegovačkih i međunarodnih partnera (Fondacija fami, Univerzitetska bolnica u Ženevi, Institut sestrinskih nauka Univerziteta u Bazelu), a podržava i finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

ProSes objedinjuje intervencije u slijedeće tri oblasti:

  1. regulativa i priznavanje sestrinske profesije;

  2. razvoj sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže i pristup ugroženim grupama stanovništva;

  3. formalno visoko obrazovanje medicinskih sestara i tehničara.

    Dok su neposredni korisnici projekta medicinske sestre i tehničari i drugi zdravstveni radnici s kojima oni sarađuju, krajnji korisnici projekta su korisnici zdravstvenih usluga, odnosno opšta populacija, a posebno ugrožene grupe stanovništva kojima je ograničen pristup zdravstvenim uslugama.

Više informacija o projektu je dostupno na projektnoj web stranici:http://www.fondacijafami.org/ProSes.html te u informativnom letku o projektu na web stranici: http://www.fondacijafami.org/Sestrinstvo_pdf_/ProSes%20letak.pdf

Obezbjeđivanjem bespovratnih sredstava za učešće na konferencijama, ProSes želi podržati medicinske sestre i tehničare da iskoriste potencijalne prednosti učešća na različitim konferencijama i na taj način pomogne izgradnji kapaciteta medicinskih sestara i tehničara u BiH. Kandidatkinje i kandidati se mogu prijaviti tako što će poslati zahtjev Komisiji za odobravanje grantova ProSes-a. Informacije o kriterijumima podobnosti, dokumentima potrebnim za prijavljivanje i krajnjim rokovima nalaze se u vodiču za prijavu - http://www.fondacijafami.org/ProSes_ucesce_na_konferencijama.html

Prvi poziv za prijave je vezan za zimski konferencijski grant, sa 31. januarom 2014. kao krajnjim rokom za prijavu.´

 

 fami_naljepnica_projektna_bihderventa_4ambpm

 

LJEPŠI IZGLED I BOLJA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 wb_logo1                              mirko_dr_saran02

Nakon završetka prve faze rekonstrukcije ambulanti porodične medicine u derventskom Domu zdravlja, u septembru, prošle godine, nastavljeno je sa uređenjem ostalih etaža, čime će se pojačati nivo pružanja usluga primarne zdravstvene začtite. Prema riječima Mirka Šarana, direktora Doma zdravlja Derventa, za kompletno uređenje uloženo je 230.000 maraka. “Prva faza radova iznosila je 80.000 maraka, učešće opštine je u vrijednosto 30 odsto novčanih sredstava, a preostali dio novca odobren je od Ministarstva zdravlja Republike Srpske, kroz projekat Svjetske banke. Treba istaći da se radi o kreditnim sredstvima, koja su odobrena vlastima na nivou BiH, pa stoga naša ustanova nema obavezu vraćanja istih”, kaže doktor Šaran. Nakon završene prve faze opremanja Doma zdravlja, uz odobrenje resornog ministarstva stigla su i dodatna sredstva za nastavak druge faze radova.