JZU DOM ZDRAVLJA
Derventa
17. Januar 2021., 11:08
Oblačno.
Oblačno.
-8°C
 

mirko_dr_saran03

 

Rukovodilac Prim. dr Mirko Šaran, specijalista ginekologije i akušerstva

Odgovorni medicinski tehničar za Porodilište, Grbić Jovanka akušersko-ginekološki tehničar.
Telefoni: 053 333 292 i 053 331-023 lok. 103.
Porodilište radi svaki dan od 0:00 do 24:00 časa. (non-stop)

          DomZdravlja1-41      DomZdravlja1-45
           DomZdravlja1-47     DomZdravlja1-52

                                          601782_326542114139696_399415198_n

Porodilište je uključeno u program “Prijatelji beba”. U novogodišnjoj noći, svake godine, porodilište posjeti Načelnik opštine Derventa Milorad Simić.

dz_porodiliste_simicmilorad2007 dz_porodiliste_simicmilorad2008
2007.g. 2008.g.
dz_porodiliste_simicmilorad2009 dz_porodiliste_simicmilorad2010a
2009.g. 2010.g.
dz_porodiliste_simicmilorad2011 dz_porodiliste_simicmilorad2012a
2011.g. 2012.g.

___________________________________________________________________________________

Porodilište

Porodilište doma zdravlja, kao vanbolnička kategorija porodilišta, ima adekvatan prostor i opremu za pružanje i obavljanje djelatnosti iz domena akušerstva, za vođenje i završetak normalnog fiziološkog poroda, zbrinjavanje i praćenja stanja porodilje i novorođenčeta poslije poroda, hirurških intervencija koje prate fiziološki porod. Dobrom procjenom, savjesnim radom tima, uspostavljenim procedurama sigurnosti usluga, uzimajući u obzir i prateće komplikacije u toku i po porodu, ima za cilj da uvijek imamo zdravu majku i novorođenče.

Porodilište funkcioniše po principima „Baby friendly hospital“, i u njemu je omogućeno, uz adekvatno edukovano zdravstveno osoblje provođenje programa „Deset koraka za uspješno dojenje“. Program se realizuje tako što je novorođenče od svog rođenja, pa do izlaska sa Porodilišta, zajedno s majkom (pri čemu se vrši informisanje, porodilja o dobrobiti dojenja, pruža pomoć majci pri dojenju, pokazuje kako se doji i, kako da dojilje sačuvaju izlučivanje mlijeka).

Radni tim Porodilišta čine 2 doktora specijalista ginekologije i akušerstva, 2 doktora specijalista pedijatrije, 5 medicinskih sestara-akušerskog smjera, 1 viša medicinska sestra-odgovorna sestra porodilišta i pomoćno osoblje.

Porodilište radi kontinuirano 24 sata, s tim da su doktori ginekolozi i akušeri u pripravnosti, a babice rade smjenski rad po šemi 12 sati (dnevna smjena)-24 sata (slobodne)-12 sati (noćna smjena)-48 sati (slobodne).

Pedijatri dolaze po pozivu i po dogovorenom rasporedu, koji pravi rukovodilac Porodilišta.