JZU DOM ZDRAVLJA
Derventa
3. Decembar 2020., 23:23
Oblačno.
Oblačno.
3°C
 

drdjuric1

Rukovodilac dr Davor Djurić, specijalista urgentne medicine  i porodični ljekar,

tel. 053 333-329 mob.065 372-184

 

 

nova DomZdravlja-62 DomZdravlja-65

 

Recepcija – kartoteka telefoni 053 333-329 i 053 333-218

Radno vrijeme:
I smjena 07:00 – 14:00 sati – II smjena 14:00 – 20:00 sati

Odgovorni medicinski tehničar: Stojaković Mira, medicinska sestra
Telefoni: 053 333-218 i mob. 065 664-155

Broj registrovanih građana: 26.947
Ukupno je formirano 11 timova porodične medicine. Devet timova porodične medicine radi u Domu zdravlja, a u terenskim ambulantama rade dva tima porodične medicine.

Porodična medicina dr ĐalićTIM I -   dr Tatjana Radulović doktor medicine, mob. 065 358-150

            -med.tehničar Milanka Đukić -medicinska sestra 

             kontakt broj TIM I 065/251-293

TIM II -  dr Biljana  Stupar doktor medicine, mob. 066 797-476

            – med.tehničar Ljubinka Milovanović-medicinska sestra 

            – med.tehničar Vesna Stanković-medicinska sestra

              kontakt broj TIM II  065/231-725

 

TIM III -  Prim.dr Nedeljka Đalić spec.opšte medicine i porodični doktor, mob.065 365-275

               -med.tehničar Suzana Gojić-medicinska sestra

               -med.tehničar Vlatka Kosić-medicinska sestra

                kontakt broj TIM III  065/251-973

TIM IV -  dr Sanja Lazić-Đalić doktor medicine,telefoni mob.065 366-770

               -med.tehničar Mira Đujić-medicinska sestra 

                kontaktbroj TIM IV  065/251-964

TIM V -   dr Rodoljub Krstović spec.porodične medicine, mob.065 362-898

                 -med.tehničar Milojka Lončar-medicinska sestra

                 -med.tehničar Gordana Bećarević-medicinska sestra

                   kontakt broj TIM V  065/251-835

TIM VI -  dr Neda Pikula doktor medicine, mob 065 358-109

                  -med.tehničar Dragica Davidović-medicinska sestra

                  -med.tehničar Tanja Jovičić-medicinska sestra

                   kontakt broj TIM VI  065/251-794

TIM VII -  dr Radovan Todorović  spec.porodične medicine, mob. 065 362-010

                    -med.tehničar Kosana Ćustić-medicinska sestra

                    -med.tehničar Cvijeta Stjepanović-medicinska sestra

                     kontakt broj TIM VII 065/253-537

TIM VIII – dr Adnan Tabaković doktor medicine, mob.065 366-798

                    -med.tehničar Jovanka Lukić-medicinska sestrra

                    -med.tehničar Srećana Balaban-medicinska sestra

                     kontakt broj TIM VIII  065/251-436

Kalenderovci

TIM IX – dr Dragana Nedinić doktor medicine, mob.065 374-416

                    -med.tehničar Milica Čolić-medicinska sestra

                     kontakt broj TIM IX  065/251-626 ili 053 329-245

Porodična medicina dr Todorović

Osinja

TIM X -dr Nataša Vuković doktor medicine, mob.065 370-678

                  -med.tehničar Dragana Kojadinović-medicinska sestra

                  -med.tehničar Ružica Pećić-medicinska sestra

                   kontakt broj TIM X  065/231-960 ili 053 325-018

 

 TIM XI -dr Davor Đurić spec. urgentne medicine i porodični ljekar mob.065 372-184

                    -med.tehničar Gordana Jevtić-medicinska sestra

                    kontakt broj TIM XI 053 333-329

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite je obavila vanjsku ocjenu za tri tima porodične medicine u JZU DZ Derventa 27. 11. 2013 godine.
Standardi po kojima je vršeno ocjenjivanje su Akreditacioni standardi za porodičnu medicinu.
Specifikacija usluga obuhvaćenih ocjenjivanjem je pružanje primarne zdravstvene zaštite po modelu porodične medicine.
Ocjenjivanje je vršeno prema akreditacionim standardima u porodičnoj medicini i uputstvu za ocjenjivanje Agencije.
Metod provjere obuhvatio je:

  • provjeru uvidom,
  • interviju sa doktorom, članovima tima i pacijentima,
  • pregled dokumentacije
  • analiza anketnih upitnika.

Nakon urađene ocjene i dostavljenog izvještaja svi ocjenjivani timovi porodične medicine su dobili status AKREDITOVANOG tima porodične medicine.
Akreditacija je dobrovoljni proces ocjenjivanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove, na osnovu primjene optimalnog nivoa utvrđenih standarda rada zdravstvene ustanove u određenoj oblasti zdravstvene zaštite, u ovom slučaju timova porodične medicine Doma zdravlja Derventa.
Akreditovani timovi porodične medicine su postigli napredak i bolje razumjevanje ciljeva i složenosti svoga poslovanja. Vidljiva je posvećenost kratkoročnim i dugoročnim planovima za poboljšanje rezultata rada i korištenje raspoloživih resursa na najefikasniji mogući način.
Rad porodične medicine Doma zdravlja Derventa je koncipiran tako da obezbijedi okvir koji omogućava da se definišu i implementiraju potrebene promjene i naprave prioriteti za kontinuirano unapređenje u procesu pružanja zdravstvenih usluga.
______________________________________________________________________________________

“Implementaciji modela porodične medicine na području opštine Derventa, pristupilo se 31. oktobra 2001.godine, donošenjem odluke Skupštine opštine o distribuciji ambulanti porodične medicine u skladu sa planom mreža zdravstva u RS. Tim planom je obuhvaćeno 20 ambulanti na teritoriji opštine Derventa, 10 u gradu i 10 na seoskim područjima. Dom zdravlja u Derventi otišao je daleko u realizaciji reforme zdravstvenog sistema u RS na nivou primarne zdravstvene zaštite. Aktivan pristup je počeo već 2003. godine edukacijom tri tima porodične medicine, zatim 2004, edukacijom još tri tima, te adaptacijom 4 ambulante za osam timova porodične medicine u zgradi Doma zdravlja, tako da je od 01. januara 2005. godine Dom zdravlja u cijelosti prešao na sistem porodične medicine” i danas ima 10 timova od kojih 8 na urbanom i 2 na ruralnom području opštine Derventa.