JZU DOM ZDRAVLJA
Derventa
3. Decembar 2020., 23:08
Oblačno.
Oblačno.
3°C
 

Služba za biohemijsko-hematološku laboratorijsku dijagnostiku

Rukovodilac:  Mr ph Vidojević Dragana, medicinski biohemičar                                   
Odgovorni laborant: Slobodanka Miljević                  

Telefon 053 331-023 lok. 105

___________________________________________________________________________________________

 

IMG_0464 IMG_0469 IMG_0470 IMG_0475

 

 

                                 ANALIZE LABORAORIJE KOJE SE RADE U DOMU  ZDRAVLJA  DERVENTA

 

Metaboliti i supstrati

Bilirubin (ukupni)

Serum

Bilirubin (direktni)

Serum

Bilirubin neonatalni

Serum /Kapilarna krv

Urea

Serum

Acidum uricum

Serum

Kreatinin

Serum

Glukoza

Serum

Urea u urinu

24-satni urin

Acidum uricum u urinu

24-satni urin

Kreatinin u urinu

24-satni urin

HbA1c

Puna krv

 

Lipidi i lipoproteini

Holesterol

Serum

HDL holesterol

Serum

LDL holesterol

serum

Trigliceridi

Serum

 

Funkc. testovi

Klirens kreatinina

Računski

 

Elektroliti

Kalijum

Serum

Hloridi

Serum

Natrijum

Serum

Fosfor

Serum

   

Kalcijum( ukupni)

Serum

Kalcijum u urinu

24-satni urin

Fosfor u urinu

24-satni urin

   

Bikarbonati

Serum

 

Metabolizam željeza

Željezo

Serum

UIBC

Serum

TIBC

Računski

 

Enzimi

Alkalna fosfataza (ALP)

Serum

Gama-glutamiltransferaza (GGT)

Serum

Aspartat-aminotransferaza (AST)

Serum

Kreatin-kinaza (CK-NAC)

Serum

Laktat-dehidrogenaza (LDH)

Serum

Amilaza u serumu

Serum

Amilaza u urinu

Urin

 

Proteini

Proteini u serumu (ukupni)

Serum

Albumin

Serum

C-reaktivni protein (CRP)

Serum

Proteini u urinu(ukupni)

24-satni urin

                                                        Imunološke analize

ASTO kvantitativni/latex

  serum

RF kvantitativni/latex

  serum

 

PROFIL  GLUKOZE

OGTT

Serum

   

 

Hematološke pretrage

 
 

Krvna slika

Puna krv

Diferencijalna krvna slika

Puna krv

Osmotska rezistencija eritrocita

Puna krv

Retikulociti

Puna krv

 

Sedimentcija eritrocita

Sedimentacija eritrocita

Puna krv

 

Koagulogram

Fibrinogen

Plazma

Protrombinsko vrijeme (PV) – % aktivnosti

Plazma

Protrombinsko vrijeme INR (PV INR)

Plazma

Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTT) – sekunde

Plazma

Vrijeme krvarenja

Puna krv

Vrijeme koagulacije

Puna krv

   

 

Pregled urina

Kom. pregl. urina – test traka

Prvi jutarnji urin

Mikrosk. pregl. sedimenta urina

Prvi jutarnji urin

 

Pretraga stolice

Okultno krvarenje

Stolica

   

 

Tumor markeri

CEA

Serum

AFP

Serum

Ca 15 – 3

Serum

Ca 19 – 9

Serum

TPSA

Serum

FPSA

Serum

   

Ca 125

Serum

 
   

 

Hormoni

TSH

Serum

T3

Serum

T4

Serum

FT3

Serum

FT4

Serum

 


UPUTSTVO ZA PRIPREMU PACIJENATA ZA VAĐENjE KRVI

1) Uzorak krvi uzimati ujutru nakon noćnog gladovanja ( poslednji obrok u 19sati).

 • Hrana dovodi do povećanja koncentracije: glukoze, holesterola, triglicerida, fosfata, proteina, gvožđa i dr.
 • Dnevne varijacije su veoma značajne kod gvožđa.
 • Ujutru prije dolaska u laboratoriju ne smije se piti mlijeko, čaj, kafa i sokovi i ne uzimati alkohol

2) Izbegavati veću fizičku aktivnost 2-3 dana prije vađenja krvi.

 • Povećana fizička aktivnost može značajno povećati aktivnosti pojedinih enzima (CK, LDH, AST) i nivo kalijuma.

3) Prije vađenja krvi ne uzimati lijekove (u dogovoru sa doktorom) i preparate koji mogu uticati na rezultat.

 • Preparti gvožđa, vitamini, hormonska terapija, diuretici, analgetici i dr.

4) Donijeti prvi jutarnji urin u čašici iz apoteke

 • Neophodno je uzeti jutarnji urin, i to srednji “čist” mlaz.
 • Za uzimanje uzorka upotrebiti sterilnu čašu za urin za jednokratnu upotrebu, koja se može kupiti u apoteci.
 • Urin bi trebalo u roku od 2h dostaviti laboratoriji.

5) Uzorak fecesa donijeti u bočici iz apoteke

 • Ne davati uzorak na analizu ukoliko postoji neko krvarenje (hemoroidi, menstruacija, krvarenja iz usne duplje, krvarenja iz nosa).
 • Ne uzimati alkohol dva dana prije davanja uzorka.
 • Ne uzimati lijekove kao sto su aspirin, antireumatici, kortikosteroidi i reserpin dva dana prije davanja uzorka.
 • Ne davati uzorak ukoliko je tri dana prije toga postojala neka intervencija (gastroskopija, rektoskopija, kolonoskopija ekstrakcija zuba i sl.)

7) Preporuka za pacijente koji su na oralnoj antikoagulantnoj terapiji:

 • Terapiju ne uzimati ujutru prije vađenja krvi!!!
 • Preporučuje se da interval između uzimanja lijeka i vađenja krvi za INR bude najmanje12h.

Pacijenti koji su na oralnoj antikoagulantnoj terapiji, OBAVEZNO moraju nositi sa sobom karton za praćenje INRa koji je oformljen u laboratoriji.

8) Preporuka za pacijente koji rade oralni test opterećenja glukozom

 • Tri dana prije izvođenja testa pridržavati se uobičajne ishrane (oko 300 gr ugljenih hidrata).
 • Izbegavati fizičke aktivnosti tri dana prije izvođenja testa.
 • Ujutru prije ispitivanja izostaviti lijekove koji utiču na nivo glukoze u krvi (kortikosteroidi i diuretici)

Pravo na prioritet

Pacijenti koji imaju pravo na prijem preko reda su:

 • trudnice,
 • pacijenti kojima je ljekar zbog bolesti ili lošeg opšteg stanja napisao i ovjerio HITNO