JZU DOM ZDRAVLJA
Derventa
5. Decembar 2020., 18:52
Oblačno.
Oblačno.
10°C
 

Javna rasprava

JAVNA RASPRAVA- IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI REPUBLIKE SRPSKE

Četvrta od planiranih šest tribina Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske organizovana je u Derventi. Javnoj tribini su prisustvovali predstavnici MZiSZ Republike Srpske, načelnik SO Derventa Milorada Simića i njegovi bliski saradnici, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vesna Jungić, Igor Žunića i Nade Planinčević, predsatvnici Doma zdravlja Prnjavor, predstavnici Doma zdravlja Brod, predstavnici Centra za Socijalni rad Derventa, predstavnici Doma zdravalja Derventa, predstavnici ostalih političkih partija te mnogobrojni korisnici zdravstvene zaštite na području opštine Derventa.

Nakon uvodne riječi dr Mirka Šarana, skup je pozdravio načelnik SO Derventa Milorad Simić.

Zamjenik  ministra zdravlja dr Milan Latinović je upoznao prisutne o predloženim izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti te o svrsi i učešču lokalne samouprave u kreiranju zdravstvena zaštite kako na lokalnom tako i na republičkom nivou.

Nakon iznesenih prijedloga dopuna i izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti zamjenika ministra dr Milana Latinović za riječ se javio dr Šaran Mirko, direktor Doma zdravlja Derventa čije prijedloge u cijelosti prenosimo:

1. PORODILIŠTE –

U Nacrtu Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske nema van bolničkih porodilišta.

Predlažemo da omogućite da kroz realno vrijeme a najkasnije do 31.12.2018.godine kompletiramo porodilišta sa operacionim salama i ostalim optimalni uslovima za dalji rad.

2. LOKALNA SAMOUPRAVA

Po novom nacrtu lokalna samouprava bi obezbjeđivala dodatna sredstva za zdravstvenu zaštitu koja je preko utvrđenih standarda i normativa, pod uslovom da budu realni u praksi ili da lokalna samouprava obezbeđuje sredstva i pokriva gubitke onih domova zdravlja koji su u dubiozi.

3. APOTEKE PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA

Planirati mogućnost otvaranja apoteka u sklopu domova zdravlja.

Predlažemo da svaki Dom zdravlja izvrši procjenu da li otvarati apoteke otvorenog tipa u svojim ustanovama.

4. PISANI PRISTANAK RADNIKA ZA RAD PREKO 48 SATI

Ukupno trajanje radnog vremena sedmično, uključujući rad u dežurstvu i rad po osnovu pripravnosti ne može biti duže od 48 sati.

Predlažemo da rad može biti duži od 48 sati sa dežurstvima samo uz pisani pristanak radnika za rad preko 48 sati.

5. SERTIFIKACIJA USTANOVA

Po nacrtu, sertifikacija zdravstvenih ustanova, može ići sa dijelom zdravstvene ustanove i da se resertifikacija vrši svakih 7 godina.

Takođe je izbrisan stav da zdravstvena ustanova kojoj nije izdato rješenje o sertifikaciji ne može obavljati zdravstvenu djelatnost.

Predlažemo da  se sertifikacija mora uraditi za kompletnu ustanovu a ne za dio ustanove i  da je ona zakonski obavezna.

Period provjere mogao bi biti nešto duži nego sada.

 

Nakon iznesenih prijedloga i dopuna pomenutog zakona direktora Doma zdravlja  dr Šarana Mirka za  diskusiju se javio veliki broj prisutnih iz čega je bilo vidljivo da su svi saglasni sa iznesenim prijedlozima.

Predstavnici MZ i SZ Republike Srpske su predloge na izmjenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti notirali nakon čega je javna tribina na ovu temu završena