JZU DOM ZDRAVLJA
Derventa
5. Decembar 2020., 18:17
Uglavnom oblačno.
Uglavnom oblačno.
11°C
 

Istorija

dz1885w1Organizovana zdravstvena zaštita u  Derventi počela je austrougarskom okupacijaom, i januara 1885. godine je otvorena prva opštinska bolnica u Derventi sa 7 bolesničkih soba i 25 postelja, a 1885. god otvorena je i prva apoteka. Zbog ozbiljnih zdravstvenih problema 1904. godine izgrađena je nova zgrada bolnice sa higijensko–sanitarnim i građevinskim zahtjevima i imala je kompletnu kanalizacionu i vodovodnu mrežu. Za vrijeme Prvog svjetskog rata u Derventi je postojao i vojni stacionar pošto je Derventa u vrijeme stare Jugoslavije imala razvijen drumski i željeznički saobraćaj. Godine 1923. osnovana je Banovinska bolnica sa 35 postelja, a 1935.godine je proširena na 50 postelja. U toku Drugog svjetskog rata zdravstvena djelatnost se odvijala u okviru: Državne bolnice, Privremene epidemijske bolnice, Školske poliklinike i privatne apoteke. Od 1945. do 1953. godine zdravstvo se razvija i početkom 1947.godine Banovinska bolnica prerasta u Pomoćnu okružnu bolnicu sa preko 60 postelja za potrebe sreza Derventa, Srbac, Prnjavor, Bosanski Brod, Odžak, Maglaj, Doboj i Zavidovići. Zbog narastanja potreba za posteljnim kapacitetom tek 1952.godine otvara se prva bolnica u Doboju za potrebe tog kraja i šire. Ostvarujući koncepciju približavanja zdravstvenih usluga korisnicima već 1952. godine počinju sa radom seoske ambulante na području derventske opštine i to: Bosanski Dubočac, Osinja, Kalenderovci i Bunar.

U periodu 1953-1964. godine dolazi do sveobuhvatnijeg organizovanja primarne zdravstvene zaštite i 29. oktobra 1953. godine osniva se Dom narodnog zdravlja sa samostalnim finansiranjem za područje sreza Derventa. Godine 1953. osniva se ATD i grudni odjel, 1956.godine počinje sa radom Savjetovalište za majku i dijete. Jula 1964.godine dolazi do objedinjavanja primarne i sekundarne zdravstvene zaštite i formiranja Medicinskog centra Derventa (među prvima u BiH). Intenzivan period razvoja primarne zdravstvene zaštite počinje 1971. do 1981.godine izgradnjom pored postojećih ambulanti novih savremenih terenskih ambulanti u D.Brezicima 1971. godine, M.Sočanici 1972.g, Bosanskom Dubočcu 1972.godine, Osinji 1972.godine, Višnjiku 1978.godina, Kulini1979.godina i Kalenderovcima 1985.godine, te izgradnja novog i savremenog objekta, zgrade Doma zdravlja 1981.godine gdje je i sada smješten .

Medicinski centar je 1985. godine imao 411 zaposlenih, a taj broj 1990.godine je iznosio 469. Ukupnom organizacijom sistema zdravstva 1992.godine Dom zdravlja nastavlja sa radom, a dolazi do gašenja bolničkog kapaciteta a poslednja registracija je bila 28.04.1995. godine, od kada je ova ustanova organizovana kao JZU Dom zdravlja Derventa u skladu sa tada važećim propisima. Doregistracija je izvršena kod Osnovnog suda u Doboju 19.02.2003.godine sa novim službama CMZ i CBR te ponovna registracija porodilišta.
Implementaciji modela porodične medicine na području opštine Derventa  pristupilo se 31.10. 2001.godine donošenjem Odluke Skupštine opštine o distribuciji ambulanti porodične medicine u skladu sa planom mreža zdravstva u Republici Srpskoj i taj plan je 20 ambulanti na teritoriji opštine Derventa, 10 u gradu, 10 na seoskim područima te izmjenom Statuta Doma zdravlja marta 2004.godine i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji maja 2005.godine. Aktivan pristup je otpočeo edukacijom tri tima porodične medicine 2003.godine, edukacija tri tima porodične medicine 2004.godine i tri specijalizacije iz porodične medicine te adaptacijom prostora 2004.godine 4 ambulante za osam timova porodične medicine u centralnoj zgradi Doma zdravlja.
Od 1. januara 2005. godine osam timova porodične medicine počelo je sa radom u dvije smjene za područje grada i dva tima u Kalenderovcima i Osinji.