JZU DOM ZDRAVLJA
Derventa
5. Decembar 2020., 19:06
Oblačno.
Oblačno.
10°C
 

PROCES CERTIFIKACIJE JZU DOM ZDRAVLJA DERVENTA

Republika Srspka je po uzoru na razvijene evropske zemlje prepoznala značaj sigurnosti pacijena i osoblja u procesu pružanja zdravstvene zaštite. Shodno tome, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je 2009.godine Zakonom o zdravstvenoj zaštiti uvelo obaveznu certifikaciju zdravstvenih ustanova sekundarnog i primarnog nivoa.

Pored sigurnosti pacijenata i osoblja ciljevi procesa certifikacije su:

- dokumentovanje svih radnih procesa u formi procedura, uputstava ili evidencija,

- preciyno definisanje odgovornosti svih zaposlenih

- timski rad i dobra komunikacija medju zaposlenim

- kontinuirana edukaicja zaposlenih

- postupanje u skladu sa etickim kodeksom

- zašita životne sredine

- uspostavljanje djelotvornog i isplativnog sistema pružanja zdravstvenih usluga

- ostvarivanje povjerenja korisnika zdravstvenih zaštite

- stalno unapredjenje procesa rada

- stvaranje jednakih ili približnih uslova za pružanje zdrAktivnosti u procesu

Aktivnosti u procesu certifikacija naše ustanove počele su u julu 2012.g. prvom posjetom konsultanata. avstvenih usluga u cijelom sistemu zdravstvene zaštite RS. Krajem avgusta 2012.g. Intenziviraju se aktivnosti od strane MZ i SZ tako da je održan edukativni sastanak predstavnika svih Domova zdravlja i konsultantske kuće BONEKS inžinjering u Derventi. Sledeći edukativni skup je održan na Mrakovici krajem septembra. Nakon završene edukacije predstavnici naše ustanove su dobili certifikate o uspješno završenoj nastavi modula “Upravljanje kvalitetom zdravstvene zaštite”.

Za obavljanje ovog odgovornog i komplikovanog posla potrebno je dodatno angažovanje lokalne zajednice kao osnivača Doma zdravlja, menadžmenta ustanove i svih zaposlenih. Menadžment na čelu sa direktorom dr Šaran Mirko, spec. ginekolog i akušer posvećen je ovom procesu i ulaže dodatni napor za ispunjenje certifikacionih standarda. Od strane direktora Doma zdravlja imenovan je tim za certifikaciju.

Hronologija poslova koje je do sada uradio tim za certifikaciju:

- donesena matrica odgovornosti

- napravljen plan rada za izradu dokumenata potrebnih za certifikaciju

- napravljena, odobrena i usvojena dokumenta:

1. Izgled, sadržaj i označavanje dokumenata sistema menadžmenta

2. Upravljanje dokumentima sistema menadžmenta

3. Postupak rada u službi radiološke i ultrazvučne dijagnostike

4. Postupak rada u Centru za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici

5. Postupak organizovanja obuke

6. Upravljanje ljudskim resursima

7. Upravljanje zapisima.

Od daljnjih aktivnosti u procesu certifikacije informisaćemo Vas putem naše internet stranice, lokalnih novina “Derventski list” i oglasne table Doma zdravlja Derventa.

Vodja projekta za certifikaciju Doma zdravlja Derventa

Mirko Petrić, dipl. ing. med.. radiologije