JZU DOM ZDRAVLJA
Derventa
4. Decembar 2020., 0:20
Uglavnom oblačno.
Uglavnom oblačno.
3°C
 
 

Centar za mentalno zdravlje (CMZ)

 image-7f0708582d2e9e9c62f77a651216277f49678bc3739f96c3ce5ebaa15288db0c-V

Rukovodilac: Đujić dr Igor, spec. psihijatar 

Odgovorni medicinski tehničar za CMZ,

viši med. tehničar Bojana Ćosić-Vuković telefon 053 331-023 lok.113.

U sklopu CMZ radi Metadonski centar. (053 332-206)

Online konsultacije:[email protected]

                    CMZ

 

Dom-Zdravlja1001 Dom-Zdravlja1201 Dom-Zdravlja1401
     
DomZdravlja1-32 DomZdravlja1-35

 

Центар за ментално здравље-интервију са психологом

 Дужи низ година у Центру за ментално здравље свакодневно ради психолог, у тиму који чине специјалиста психијатрије и три медицинска техничара. Они настоје да унаприједе ментално здравље појединца, а њихов рад је креиран тако да помажу људима да живе дуже, минимализују емоционалну патњу и самопоражавајућа понашања, као и да се остваре како би живјели испуњенијим и срећнијим животом.

Рад тима у Центру за ментално здравље је континуирано заснован на несебичној стручној подршци и помоћи  пацијенту, са полидимензионалним и свеобухватним  приступом. Иако понекад постоји отпор при помисли на одлазак код психолога, људи то углавном прихвате. Психологу долазе особе свих узраста, од дјеце, младих, до особа трећег животног доба, код којих се врши додатна дијагностика уколико је то потребно и све што подразумијева примарни ниво здравствене заштите.

- Ако је човјек спој духа и тијела, и ако је у реду лијечити и његовати тијело, зашто не би било у реду лијечити и његовати дух? Примјетно је да млади посљедњих година долазе често, што можемо протумачити као експанзију прихватања да је лијечење духа заиста логично. Поред оних које породични љекари или специјалисти упуте на нас, све већи број младих људи долази самоиницијативно, али и јако пуно младих родитеља који наиђу на неку тешкоћу у одгоју дјеце. Нпр. Када млади дођу на систематски преглед због уписа на факултет, препознамо сметње и њихово неадекватно ношење са стресом, на чему  би било добро сада радити, док су млади и донекле необликовани, што углавном добро прихвате, истиче психолог у Центру за ментално здравље Свјетлана Савић.

Поред тога, психолог се бави и психотерапијиским радом, уопштено говорећи психотерпијски рад помаже људима да боље упознају себе, своје мисли, осјећања и поступке, да се промјену  и постигну важне циљеве  како би били задовољнији својим животом. Један од видова психотерапијског рада који спроводи  психолог је Когнитивно бихејвиорална терапија, која  се, како каже, показала врло успјешном код хроничне бриге, напада панике, страха у социјалним контактима, страха од неких појава ( фобична стања), осјећаја беспомоћности и безнадежности поводом неких ситуација, те психосоматских обољења.

-Осим што људима пружа подршку и помоћ, психолог значајно превенира појаве нових психопатолошких појава или још већих потешкоћа када оне већ постоје. Тиме утиче на добро психосоцијално интројектовање у породичну, друштвену и радну средину, а без медицинске терапије, односно лијекова, што представља велику корист за пацијента, али  и друштво. У Центру за ментално здравље, такође, обављамо и прогресивно мишићну релаксацију, а она је индикована код особа са проблемима  физичке напетости (често прикривена психичка напетост), код особа које континуирано имају болове (обољења кичме, разне повреде). Код проблема са кичмом потребна  је препорука од специјалисте физијатрије, али је важно да се људи упознају са оним што ми овдје радимо, истиче саговорница.

Она је на крају подсјетила на чињеницу да је свеукупан човјеков живот психички обојен и да је сасвим оправдано консултовати психолога и психијатра.

Психолог одређује интелектуалне и сазнајне способности пацијената,  процјењује афективно емоционални статус,  структуру личности, како свјесни тако и несвјесни дио личности. Дакле, својим радом истражује, проучава и тумачи постојање одступања од нормалног, чиме битно доприноси потпунијој дијагностици.

Психолог у Центру за ментално здравље је доступан радним данима у периоду од 7 до 15 часова, а петком од 7 до 14 часова. Потребно је заказати термин и понијети здравствену књижицу, а упутница није обавезна. Бесплатно психолошко савјетовање је четвртком од 12 до 14 часова, и тада се могу добити информације или савјети у вези личног проблема (да ли је потребна додатна соматска обрада, третман код психолога или психијатра и слично). За додатна питања и консултације отворена је и мејл адреса [email protected] , а термини се заказују путем телефона 332-206 и 331-023, локал 13.

 

KADA SE JAVITI U CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

 • ako si tužan, napet, zabrinut, uznemiren,
 • ako te povredjuju,
 • ako osjećaš da te ne razumiju,
 • ako imaš “tremu”, strahove, strepnju,
 • ako ti se nameću negativne misli,
 • ako ne možeš da spavaš ili imaš teške snove,
 • ako slabo jedeš,
 • ako nemaš volje da ustaneš iz kreveta,
 • ako te niko i ništa ne raduje,
 • ako te svi nerviraju,
 • ako osjećaš da su svi protiv tebe ili da ti “rade” o glavi,
 • ako ne funkcionišeš dobro ni u kući, ni u školi, ni na poslu,
 • ako ste u sukobu ili imate lošu komunikaciju sa roditeljima, partnerom, porodicom, prijateljima, kolegama…
 • ako imate lošu koncentraciju, slabo pamtite, zaboravljate,
 • ako mislite da ne pripadate nigdje,
 • ako se osjećate neuklopljeno ili odbačeno

Tretman svakog pacijenta u Centru za mentalno zdravlje je je isključivo individualne prirode, gdje se nastoje shavtiti potrebe pojedinca. Stavlja se akcenat na njegove sposobnosti, osjećaje, a ne na njegove nesposobnosti i ograničenja povezana sa njegovom bolešću.

Da biste dobili potrebno vrijeme za pregled ili drugi vid usluge u Centru za mentalno zdravlje uvijek je potrebno zakazati termin putem telefona, emajlom ili ličnim dolaskom. U Centar za mentalno zdravlje možete doći sa ili bez uputnice od strane porodičnog doktora. Za prvi pregled je poželjno doći sa uputnicom na kojoj će biti naznačeno postoji li neka hronična bolest i dosadašnja terapija, a naročito važno je staviti na uvid ranije nalaze ljekara i korištenu terapiju.

 U Centru za mentalno zdravlje svakim radnim danom  ordinira ljekar -specijalista psihijatrije, psiholog te tri medicinska tehničara. Besplatno psihološko savjetovanje je četvrtkom od 12-14h. Prije  dolasku u Centar za mentalno zdravlje, bilo bi dobro  se pacijenta obrati i porodičnom doktoru i na taj način isključi vjerovatnoću da se radi o somatskom organskom oboljenju.  Nekada tegobe mogu biti  i  somatske  prirode, a  manifestovati se promjenama na psihičkom planu. 

Šta radi psihijatra, a šta psiholog?

Psihijatar je ljekar-doktor medicine, pored psiho tretmana i savjetovanja ima mogućnost propisivanja lijekova što nekada može biti vrlo dobra opcija, a ponekad i jedina kod težih poteškoća. Uz odgovarajuću medicinsku terapiju, osoba se može dovesti u stanje da preuzme odgovornost za svoj život i svoje postupke.

Psiholog je osoba koja proučava ljudsko ponašanje – a kao klinički psiholog pruža  psihološku pomoć i  podršku. Psiholog može kroz proces psihološke dijagnostike tačnije utvrditi gdje je poteškoća i problem ( što je specifičnost psihologije kao struke). Bavi se provođenjem  psiholoških tretmana, što uključuje intervju, psihološko testiranje, psihološko savjetovanje i pružanje raznih psiholoških tehnika koje mogu pomoći u savlađivanju  poteškoca sa kojom se osoba nosi.

 

I ZAPAMTITE, NE POSTOJE MALE TEŠKOĆE.  

SVAKA TEŠKOĆA KOJA VAS SPREČAVA DA BUDETE SREĆNI I ZADOVOLJNI ZA VAS JE VELIKA!!!!

___________________________________________________________________________________________

 

AKREDITOVAN CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite je obavila vanjsku ocjenu Centra za zaštitu mentalnog zdravlja u JZU DZ Derventa 27. 11. 2013 godine.

Standardi po kojima je vršeno ocjenjivanje su Akreditacioni standardi za centre za mentalno zdravlje. Metod provjere je obuhvatio: provjeru uvidom, interviju sa doktorom, članovima tima i pacijentima, pregled dokumentacije i analiza anketnih upitnika.

Tim vanjskih ocjenjivača je zaključio da:

 • Unutar tima vlada prijatna atmosfera i dobra komunikacija
 • Osoblje je profesionalno, ljubazno i komunikativno
 • Prostor, kadar i oprema zadovoljava akreditacione standarde
 • Članovi tima posjeduju diplome, licence i sertifikate za rad
 • Medicinska dokumentacija se uredno vodi i čuva
 • Postoji dobra saradnja CMZ sa nevladinim organizacijama u okruženju
 • Članovi tima koriste kliničke vodiče i drugu stručnu literaturu
 • Izrađen je godišnji plan unapređenja kvaliteta
 • Postoji plan u vezi sa sindromom sagorijevanja

Nakon vanjske ocjene Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Derventa je dobio rješenje i status AKREDITOVANE organizacione jadinice.

Želimo napomenuti da je akreditacija dobrovoljni postupak ocjenjivanja kvalitetarada zdravstvene ustanove, na osnovu primjene optimalnog nivoa utvrđenih standarda rada zdravstvene ustanove u određenoj oblasti zdravstvene zaštite, odnosno grani medicine.