JZU DOM ZDRAVLJA
Derventa
3. Decembar 2020., 23:36
Oblačno.
Oblačno.
3°C
 

Cjenovnik usluga

 

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je utvrdio prava osiguranika. Cjenovnik usluga ili participacije je preuzet od FZO Republike Srpske i prilagođen je uslovima u JZU Dom zdravlja Derventa.

 

Klikom na ikonu PDF dokumenta ili link pored možete da pregledate Cjenovnik usluga.

Zdravstvene ustanove

 

hhttp://www.zdravstvo-srpske.org/files/sifarnici/sifarnici/usluge.pdf

 

Oslobođeni od plaćanja participacije su:

Cjenovnik usluga Službe porodične medicine

Cjenovnik usluga Službe hitne medicinske pomoći

Cjenovnik usluga Porodilišta

Cjenovnik uluga Službe za specijalističke konsultacije

Cjenovnik usluga Higijensko-epidemiološke službe

Cjenovnik usluga Službe za RTG dijagnostiku

Cjenovnik usluga Centru za mentalno zdravlje (CMZ)

Cjenovnik usluga Centra bazne rehabilitacije (CBR)Cjenovnik usluga Službe za preventivnu, dječiju i opštu stomatologiju

Cjenovnik usluga za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti (ljekarski pregledi) – Medicina rada Doboj direktno tel.053 241 110 lok.240, kao i u Domu zdravlja Derventa tel. 053 333-292 lok.34.

Vodiči kroz prava

Kako da dobijete odgovor na vaša pitanja?

Bilo koju informaciju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, možete da dobijete putem info telefona 1371. Ovaj broj vam je dostupan od 7 do 21 čas svakog dana, a odgovor ćete dobiti najkasnije narednog radnog dana. Na ovaj telefonski broj možete da prijavite i kršenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Cijena jednog minuta razgovora na ovom telefenu iznosi 0,45 KM + PDV (info telefon je otvoren u saradnji sa Halo centrom Srpskih pošta).

Odgovor možete da dobijete i u svakoj poslovnici Fonda, kao i putem e-mail: [email protected]

Zaštita prava osiguranih lica

U svakoj organizacionoj jedinici Fonda, odnosno u svakoj opštini u RS, imenovani su zaštitnici prava osiguranih lica. Njihova je uloga da osiguranim licima obezbijede odgovor na sva njihova pitanja, da im pruže stručnu i tehničku pomoć kod ostvarivanja pojedinih prava, kao i da evidentiraju sve primjedbe i pritužbe osiguranih lica i da ih upute u proceduru zaštite prava.
Ime i prezime zaštitnika prava osiguranih lica u vašoj opštini i broj kontakt telefona, možete da pronađete na internet stranici Fonda (www.zdravstvo-srpske.org),  putem telefona broj: 051/249-238, ili elektronskom poštom « [email protected] ».

Zdravstvena knjižica vrijedi više ako znate svoja prava.
Fond zdravstvenog osiguranja će vam obezbijediti sve informacije o vašim pravima, reagovati u svim slučajevima kršenja vaših prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i zaštiti vaše interese u postupku ostvarivanja prava. Zadovoljan osiguranik je vizija razvoja Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Obrazac prijave povrede prava iz zdravstvenog osiguranja

 • Portparol Fonda zdravstvenog osiguranja RS je Darija Filipović, kontakt telefon: +387 (0)66 260 066, 051 249 211, fax 051 249 238
 • Info telefon za pitanja osiguranika o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja: 1371
 • Info telefon za osiguranike kojima je odobreno liječenje u inostranstvu: +387 (0)51 226 391
 • Info telefon za pitanja o listi lijekova koje finasira Fond: +387 (0)51 249 222
 • Info telefon za kontakt sa nevladinim sektorom: +387 (0)51 249 238, fax 249 238
 • Info telefon za MR i CT: +387 (0)51 249 116, fax 249 119
 • e-mail: [email protected]

Pozivom na broj 1371 dobićete odgovor na vaša pitanja u vezi sa:

 • prijavom na zdravstveno osiguranje
 • pravom na liječenje u domu zdravlja, bolnici i klinici
 • mogućnostima liječenja izvan RS
 • pravom na rehabilitaciju u banjama i drugim specijalizovanim ustanovama
 • ortopedskim i drugim pomagalima
 • participacijom – ko (ne) plaća participaciju?
 • refundacijom troškova liječenja
 • obaveznim vidom osiguranja djece, trudnica i lica starijih od 65 godina
 • zdravstvenim ustanovama i apotekama sa kojima Fond ima sklopljene ugovore
 • brojevima telefona Poslovnica i Kancelarija Fonda

Pozivom na ovaj broj možete da prijavite i pojave kršenja vaših prava iz zdravstvenog osiguranja!
Telefonski broj 1371 dostupan vam je od 07 – 21 čas svakog dana u nedjelji.
Kod biranja ovog broja nije potreban pozivni broj. Cijena poziva je jednaka za cijelo područje Republike Srpske.
Cijena jedne minute razgovora je 0,45 KM